ไพแองเคอร์ โกลด์ + ซาฟานิล (Pyanchor Gold + Safanil) – ชุด 6-7 ไร่

ไพแองเคอร์ โกลด์ + ซาฟานิล (Pyanchor Gold + Safanil) – ชุด 6-7 ไร่

ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอป-บิลทิล + ไพริเบนซอกซิม(cyhalofop-butyl 6% + pyribenzoxim 2.5% W/V EC): โพรพานิล (propanil 36% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดวัชพืช ใช้ได้ 2 ระยะ คือช่วงคุม-ฆ่า และฉีดเก็บ
  • ปราบวัชพืชดื้อยา กำจัดวัชพืชได้หลากหลายชนิดในนาหว่านน้ำตม ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และตระกูลกก

อัตราและวิธีการใช้ : ใช้อัตราไพแองเคอร์ 160 + ซาฟานิล 320 มิลลิลิตรต่อไร่ คุม-ฆ่า เมื่อข้าวอายุ 7-12 วัน หรือ 1 ชุด พ่นได้ 6-7 ไร่ และฉีดเก็บ เมื่อข้าวอายุ 20-30 วัน หรือ 1 ชุด พ่นได้ 3-4 ไร่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart