ไพแองเคอร์ (Pyanchor)

ไพแองเคอร์ (Pyanchor)

ชื่อสามัญ : ไพริเบนซอกซิม (pyribenzoxim 5% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดวัชพืชหลังงอก (Post-emergence) กำจัดวัชพืชใบแคบ
    ใบกว้าง และตระกูลกก

จุดเด่น :

  • ข้าวไม่แดง ไม่อาน ฉีดจี้ได้ ซ้ำได้

อัตราและวิธีการใช้ :

  • ใช้อัตรา 80-100 มิลลิลิตรต่อไร่ ผสมสารคุม-ฆ่า เมื่อข้าวอายุ 7-12 วัน หรือฉีดเก็บวัชพืช อัตรา 150-200 มิลลิลิตรต่อไร่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart