พอราโด้ (Porado)

พอราโด้ (Porado)

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน + โพรพานิล (clomazone 12% + propanil 27% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารคุม-ฆ่าวัชพืช ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และตระกูลกก
  • สามารถกำจัดหญ้าดอกขาวดื้อยาในนาข้าว

จุดเด่น :  

  • ข้าวไม่แดง ไม่อาน น้ำท่วมยอดข้าว ข้าวไม่ตาย

อัตราและวิธีการใช้ : ใช้อัตรา 200-250 มิลลิลิตรต่อไร่ หรือ 1 ขวดลิตร พ่นได้ 4-5 ไร่ เมื่อข้าวอายุ 7-12 วัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart