อีเกิล 4 (Eagle 4)

อีเกิล 4 (Eagle 4)

ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ (cartap hydrochloride 4% GR)

คุณสมบัติ :

 • สารกำจัดแมลง ใช้ได้กว้างขวาง และหลากหลายพืช ทั้งแมลงปากดูด และแมลงปากกัด เช่น หนอนกอข้าว แมลงบั่วในข้าว ด้วงงวงมันเทศ
  เป็นต้น
 • สารเม็ดหว่านสีส้ม หว่านง่าย กระจายดี ไม่ชื้น
 • ใช้หว่านหรือรอง ก้นหลุมในนาข้าว พืชไร่ พืชผัก พริก แตงโม มันเทศ และมันสำปะหลัง เป็นต้น

จุดเด่น : สารเม็ดหว่านสีส้ม หว่านง่าย กระจายดี ไม่ชื้น

อัตราและวิธีการใช้ :

 • ข้าว :
  • หนอนกอข้าว ใช้อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลาย (ยอดเหี่ยว) มากกว่า 10%
  • เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ใช้อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลาย ในช่วงข้าวอายุไม่เกิน 45 วันหลังหว่าน
 • ถั่วฝักยาว : หนอนแมลงวันชอนใบ ใช้อัตรา 4 กรัมต่อหลุม รองก้นหลุมก่อนปลูกถั่วฝักยาว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart