แคงการ์ด (Cankard)

แคงการ์ด (Cankard)

ชื่อสามัญ : ออกซีนคอปเปอร์ (oxine copper 33.5% W/V SC)

คุณสมบัติ :

  • สารป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ประเภทไม่ดูดซึม
  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม โรคเน่าดำในพืชตระกูลกะหล่ำ
    โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสงในนาข้าว เป็นต้น

จุดเด่น : สารสูตรครีม มีค่า pH เป็นกลาง สามารถผสมกับสารกำจัดแมลง หรือสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดอื่นๆ ได้ สูตรเย็น ปลอดภัยต่อดอก

อัตราและวิธีการใช้ :

  • มะนาว/ส้มโอ/พืชตระกูลส้ม : โรคแคงเกอร์ ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค หรือพ่นในช่วงแตกใบอ่อน และพ่นซ้ำทุก 7 วัน ร่วมกับการกำจัดหนอนชอนใบ ซึ่งเป็นสาเหตุการเข้าทำลายของเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุของโรคแคงเกอร์
  • ข้าว : โรคขอบใบแห้ง และโรคใบขีดโปร่งแสง ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นป้องกันก่อนเกิดการระบาด ในช่วงที่มีฝนตกชุก ลมพัดแรง และน้ำค้าง/หมอกลงจัด
  • กล้วยไม้ : โรคกลีบดอกไหม้ ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นป้องกันก่อนเกิดการระบาด ในช่วงที่มีฝนตกชุก ร่วมกับการตัดแต่งต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงเพื่อกำจัดทำลาย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart