เรปโก้ (Rapeko)

เรปโก้ (Rapeko)

ชื่อสามัญ : เพนดิเมทาลิน (pendimethalin 33% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดวัชพืชก่อนงอก (Pre-emergence) ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และตระกูลกก ในไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย นาหว่านข้าวแห้ง และข้าวไร่

อัตราและวิธีการใช้ :

  • นาหว่านข้าวแห้ง/ข้าวไร่ : ใช้อัตรา 800-1,000 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นทันทีหลังหว่านหรือหยอดและคราดกลบ
  • อ้อย : ใช้อัตรา 600-1,000 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอก หลังปลูกอ้อย หรือหลังการแต่งตอ ขณะดินมีความชื้น
  • ข้าวโพด : ใช้อัตรา 600-800 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก ขณะดินมีความชื้น
  • สับปะรด : ใช้อัตรา 600-1,000 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินหลังปลูกพืช และก่อนวัชพืชงอก ขณะดินมีความชื้น
  • หอมหัวใหญ่/กะหล่ำปลี/กะหล่ำดอก/ผักกาดขาวปลี ที่ปลูกด้วยการย้ายกล้า : ใช้อัตรา 600 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินทันที หลังย้ายกล้า ขณะดินมีความชื้น
  • หอมแดง หอมแบ่ง ปลูกด้วยหัวพันธุ์ : ใช้อัตรา 600 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินทันทีก่อนหรือ
    หลังปลูก ขณะดินมีความชื้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart