เฟนทอม เอสซี (Fentom SC)

เฟนทอม เอสซี (Fentom SC)

ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล (fipronil 5% W/V SC)

คุณสมบัติ :

 • สารกำจัดแมลง ใช้ได้กว้างขวาง และหลากหลายพืช ทั้งแมลงปากดูด และแมลงปากกัด เช่น เพลี้ยไฟข้าว หนอนห่อใบข้าวในนาข้าว เพลี้ยไฟในพริก เป็นต้น
 • สารถูกตัวตาย (สัมผัสตาย) และกินตาย ดูดซึมในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น
 • สูตรครีม ละลายดี ใช้ผสมกับยาน็อคได้
 • ใช้กับพืชได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต

จุดเด่น : ยาเย็น สูตรน้ำสีฟ้า ฉีดผ่าดอกได้

อัตราและวิธีการใช้ :

 • ข้าว :
  • เพลี้ยไฟข้าว ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟข้าวในนาข้าว หรือผสมสารกำจัดวัชพืชคุม-ฆ่า
  • หนอนห่อใบข้าว และหนอนปลอก ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด หรือพ่นครั้งแรกเมื่อข้าวตั้งท้อง และพ่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งในระยะข้าวออกรวง
  • แมลงบั่วข้าว (พ่นป้องกัน) ใช้ เฟนทอม เอสซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับ ชาร์ฟ-คัท อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทันทีเมื่อพบการระบาด ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน
 • อ้อย :
  • ปลวกอ้อย ชนิดรังปลวกใต้ดิน ใช้อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบนท่อนพันธุ์ตอนปลูกเพียงครั้งเดียวแล้วกลบดิน ในอ้อยตอเมื่อพบการทำลายของปลวกให้พ่นข้างกออ้อยทั้ง 2 ด้านเพียงครั้งเดียว ในระยะแต่งตอแล้วกลบดิน
  • ด้วงหนวดยาวอ้อย ใช้อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบนท่อนพันธุ์ตอนปลูกเพียงครั้งเดียวแล้วกลบดิน ในอ้อยตอระยะแตกกอ พ่นเมื่อพบหนอนด้วงหนวดยาวอ้อยมากกว่า 7% พ่นทั้ง 2 ด้าน แล้วกลบดิน
  • แมลงนูนหลวง ใช้อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตามร่องอ้อยตอนปลูกแล้วกลบดิน ในอ้อยตอ พ่นทั้ง 2 ด้านของกออ้อย ห่างจากกออ้อยประมาณ 20 เซนติเมตร
 • พริก : เพลี้ยไฟพริก ใช้อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟพริกในพริก
 • มะเขือ, มะเขือเปราะ และมะเขือขาว : เพลี้ยไฟฝ้าย ใช้อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในมะเขือ
 • ถั่วฝักยาว และถั่วลันเตา :
  • หนอนแมลงวันชอนใบ ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน
  • หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหลังเมล็ดงอก
   3-5 วัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart