เฟนทอม จี (Fentom G)

เฟนทอม จี (Fentom G)

ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล (fipronil 0.3% GR)

คุณสมบัติ :

 • สารกำจัดแมลงชนิดเม็ดหว่าน ใช้กำจัดแมลงปากดูด และแมลงปากกัด รวมถึงตัวอ่อนของแมลงในดิน เช่น หนอนกอข้าว แมลงบั่วข้าว ด้วงงวงมันเทศ เสี้ยนดิน แมลงในดิน เป็นต้น
 • ดุดซึมในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
 • ใช้หว่านหรือรองก้นหลุมในนาข้าว พืชไร่ พืชผัก พริก แตงโม มันเทศ และมันสำปะหลัง เป็นต้น

จุดเด่น : สารเม็ดหว่านสีม่วง หว่านง่าย กระจายดี ไม่ชื้น ดูดซึมในลำต้นได้นาน กลิ่นไม่ฉุน ไม่คัน

อัตราและวิธีการใช้ :

 • ข้าว :
  • หนอนกอข้าว แมลงบั่ว ใช้อัตรา 3.5-4 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลาย (ยอดเหี่ยว) มากกว่า 10%
  • เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ใช้อัตรา 4-5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลาย ในช่วงข้าวอายุไม่เกิน 45 วันหลังหว่าน
 • อ้อย :
  • หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาวอ้อย แมลงนูนหลวง และปลวก ใช้อัตรา 3.4-4 กิโลกรัมต่อไร่ โรยบนท่อนพันธุ์อ้อยก่อนกลบดินหรือตอนแต่งตอ สำหรับอ้อยตอ ให้โรยข้างกออ้อยทั้ง 2 ด้าน และใส่ซ้ำ หลังปลูกหรือแต่งตอแล้ว 45 วัน
 • ฝรั่ง : ไส้เดือนฝอยรากปม ใช้อัตรา 6 กรัม/หลุม รองก้นหลุมก่อนปลูก
 • มันเทศ : ด้วงงวงมันเทศ ใช้อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่  หลังหว่านให้รดน้ำตามทันที และให้น้ำอีกครั้ง ห่างจากครั้งแรก 2-3 วัน
 • มันฝรั่ง : หนอนเจาะหัวมันเทศ เสี้ยนดิน ไส้เดือนฝอยรากปม ใช้อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่  หลังหว่านให้รดน้ำตามทันที และให้น้ำอีกครั้ง ห่างจากครั้งแรก 2-3 วัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart