เคม-ริช (Chem-Rich)

เคม-ริช (Chem-Rich)

ชื่อสามัญ : ไพโนลีน (pinolene)

คุณสมบัติ : เสริมฤทธิ์สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง และสารป้องกันกำจัดโรคพืช ช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชแผ่กระจายจับใบพืชได้ดี และทนต่อการชะล้างจากน้ำฝน การรดน้ำ และไม่กัดนวล

อัตราและวิธีการใช้ :

  • พืชปลูก : ใช้อัตรา 10-15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยทางใบ
    โดยผสม เคม-ริช ภายหลังจากผสมสารกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart