รีดิวส์ (Reduce)

รีดิวส์ (Reduce)

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ (butachlor 60% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดวัชพืชก่อนงอก (Pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม
  • ใช้คุมเลนเมื่อข้าวอายุ 0-4 วัน

จุดเด่น :

  • สูตรผสม safener ข้าวไม่แดง ไม่งัน หน่อไม่หงิก

อัตราและวิธีการใช้ : ใช้อัตรา 200-250 มิลลิลิตรต่อไร่ เมื่อข้าวอายุ 0-4 วัน หรือ 1 ชุด พ่นได้ 4-5 ไร่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart