พอราโด้ + ไพแองเคอร์ (Porado + Pyanchor) – ชุด 12 ไร่

พอราโด้ + ไพแองเคอร์ (Porado + Pyanchor) – ชุด 12 ไร่

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน + โพรพานิล (clomazone 12% + propanil 27% W/V EC) : ไพริเบนซอกซิม (pyribenzoxim 5% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารคุม-ฆ่าวัชพืช ทั้งใบแคบ ใบกว้าง และตระกูลกก
  • สามารถกำจัดหญ้าดอกขาวพันธุ์ดื้อยาได้ดี

จุดเด่น :

  • ข้าวไม่แดง ไม่อาน น้ำท่วมยอดข้าว ข้าวไม่ตาย
  • ชุดเดียวจบครบทุกหญ้าในนาข้าว … ไม่ต้องฉีดเก็บรอบ 2

อัตราและวิธีการใช้ : ใช้อัตรา 250+80 มิลลิลิตรต่อไร่ เมื่อข้าวอายุ 7-12 วัน หรือ 1 ชุด พ่นได้ 12 ไร่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart