ทาโลนิล (Talonil)

ทาโลนิล (Talonil)

ชื่อสามัญ : คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil 75% WP)

คุณสมบัติ :

  • สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ประเภทไม่ดูดซึม
  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง โรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส โรคราดำ
    โรคใบปื้นเหลือง โรคดอกสนิมในกล้วยไม้ โรคราเข้าขั้วในไม้ผล เป็นต้น

จุดเด่น : ละลายน้ำง่าย ไม่ตกตะกอน

อัตราและวิธีการใช้ :

  • กล้วยไม้ : โรคใบจุด ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบโรค
  • กุหลาบ : โรคใบจุดสีดำ ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นพืช เมื่อพบการระบาดยังไม่รุนแรง
  • พืชตระกูลกะหล่ำ : โรคใบจุด ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นพืช เมื่อพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart