ทาเลน (Talent)

ชื่อสามัญ : อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin 25% W/V SC)

คุณสมบัติ :

 • สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ประเภทดูดซึม ใช้ป้องกัน กำจัด และรักษาได้ดี แทรกซึมได้รวดเร็ว เข้าสู่ระบบท่อน้ำ ท่ออาหาร ของต้นพืชได้ดี
 • ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคช่อดอกดำ โรค
  สแคป โรคใบจุดดำ เป็นต้น

จุดเด่น : เด่นในการป้องกันและรักษาโรคแอนแทรคโนส แทรกซึมเร็ว ทนฝนได้ดี  สามารถผสมกับสารกำจัดแมลงได้ และขัดผิวผลได้

อัตราและวิธีการใช้ :

 • พริก: โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง ใช้อัตรา 10-15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • มะม่วง : โรคช่อดอกดำ หรือโรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในระยะช่อดอกถึงระยะผลอ่อน จำนวน 3-4 ครั้ง พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • องุ่น : โรคแอนแทรโนส ใช้อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในระยะช่อดอกถึงระยะผลอ่อน จำนวน 3-4 ครั้ง พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • ลำไย : โรคใบจุดดำ ใช้อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มแตกใบอ่อน และพ่นครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 10 วัน
 • ชมพู่ : โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • หอมหัวใหญ่ :
  • โรคใบจุดสีม่วง ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาด
  • โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาด
 • กุหลาบ : โรคใบจุดสีดำ / โรคใบจุด ใช้อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาด
 • ไม้ดอกไม้ประดับ : โรคราสนิมขาว ใช้อัตรา 2.5-5 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart