ดาลาส (Dalas)

ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม (carbendazim 50% WP)

คุณสมบัติ :

 • สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ประเภทดูดซึม
 • ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง โรคใบจุด เป็นต้น
 • ละลายง่าย ดูดซึมดี ไม่ตกตะกอน

อัตราและวิธีการใช้ :

 • มะม่วง :
  • โรคราแป้ง ใช้อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน
  • โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • พืชตระกูลถั่ว : โรคราแป้ง ใช้อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • หน่อไม้ฝรั่ง : โรคลำต้นไหม้ ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • หอมต่างๆ : โรคแอนแทรคโนส หรือหอมเลื้อย ใช้อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน
 • กุยช่าย : โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart