ดาลาส เอสซี (Dalas SC)

ดาลาส เอสซี (Dalas SC)

ชื่อสามัญ : คาร์เบนดาซิม (carbendazim 50% W/V SC)

คุณสมบัติ :

  • สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ประเภทดูดซึม
  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง และ
    โรคเมล็ดด่างในนาข้าว
  • สูตรครีม ละลายง่าย ดูดซึมดี

อัตราและวิธีการใช้ :

  • ข้าว : โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่าง ใช้อัตรา
    10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน
  • กล้วยไม้ : โรคใบจุด ใช้อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด พ่นซ้ำทุก 7 วัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart