ชาร์ฟ-โปร (Sharp-Pro)

ชาร์ฟ-โปร (Sharp-Pro)

ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด (imidacloprid 70% WG)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดแมลง ชนิดดูดซึม ซึมผ่านใบพืชได้ดี ร่วมกับออกฤทธิ์ถูกตัวตาย และกินตาย
  • มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจักจั่น และหนอนชอนใบในพืชตระกูลส้ม

จุดเด่น : ละลายง่าย ดูดซึมดี ไม่ตกตะกอน

อัตราและวิธีการใช้ :

  • ทุเรียน : เพลี้ยไก่แจ้ ใช้อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • มะม่วง : เพลี้ยจักจั่นมะม่วง และเพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน
  • แตงโม : เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 6 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • ส้มเขียวหวาน มะนาว : เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • พริก : เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • หอมหัวใหญ่ : เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • กล้วยไม้ : เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด
  • ข้าว : เพลี้ยไฟ ใช้อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย จำนวน 1-3 ตัว/ต้น เพียงครั้งเดียว ในข้าวระยะต้นกล้า

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart