คาลินา (Calina)

ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล (difenoconazole 15% + propiconazole 15% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ประเภทดูดซึม
  • ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรคกาบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่างในนาข้าว

อัตราและวิธีการใช้ :

  • ข้าว :
    • โรคเมล็ดด่าง ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นครั้งแรกเมื่อข้าวตั้งท้อง และพ่นครั้งที่ 2 เมื่อข้าวออกรวง 5%
    • โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบขีดสีน้ำตาล และโรคกาบใบแห้ง ใช้อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 7 วัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart