บริการ

Formulation

เราพร้อมด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ผนวกกับองค์ความรู้ด้านการผลิต
ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 40 ปี
ทำให้เราก้าวเป็นผู้นำด้านการผลิต
เคมีภัณฑ์คุณภาพของประเทศไทย

Repacking

เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการทำแบรนด์สินค้า
ในสูตรการผลิตเฉพาะ ที่มีการนำเข้าสารเคมี
จากแหล่งวัตถุดิบชั้นนำที่น่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับ เรื่องคุณภาพในระดับสากล

Quality checking

เรามีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ
พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย
รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
ที่สามารถให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart