ร่วมงานกับเรา

ก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกับเรา

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

คุณสมบัติ

  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 22-35 ปี 
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเกษตร / อารักขาพืช / พืชไร่ / พืชสวน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการส่งสริมการเกษตร หรือขายสินค้ากลุ่มเกษตร/เคมีเกษตร     
  • มีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

สามารถส่งใบสมัครหรือโทรสอบถามได้ที่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart